ut|knąć1

ut|knąć1
pf — ut|ykać2 impf (utknęła, utknęli — utykam) vt książk. 1. (ugrzęznąć) to get bogged down, to get stuck
- samochód utknął w błocie/zaspach the car got bogged down a. got stuck in the mud/snowdrifts
- statek utknął na mieliźnie the ship ran aground
2. przen. (zatrzymać się) to get stuck
- utknęliśmy w korku we got stuck in a traffic jam
- utknąć na wsi/w małym miasteczku to get stuck in the country/in a small town
- utknęła w biurze po godzinach pracy she was stuck in the office after working hours
3. przen. (urwać się) to stall
- robota utknęła w miejscu work came to a halt
- rozmowa/dyskusja utknęła the conversation/discussion stalled
utknąć w martwym punkcie pot. to come to a standstill

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”